Apua arkeen


 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen)
 2. Vaikeavammaisten kuntoutus
 3. Ammatillinen kuntoutus
 4. Koulutarvikemääräraha
 5. Työkyvyttömyyseläke
 6. Eläkettä saavan hoitotuki KUNNAN PALVELUJA
 7. Kuntoutusohjaus
 8. Kuljetuspalvelu
 9. Omaishoidontuki
 10. Neuropsykiatrinen valmennus
 11. Vammaisen henkilön tukipalvelut VEROTTAJAN VÄHENNYS
 12. Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
 13. Vammaisen pysäköintilupa
 14. Auton käyttölupamaksu
 15.  Perhelomitus
 16. Erityislasten ja –nuorten leirit
 17. Facebook -ryhmä Erityisperheiden palvelut ja etuudet