Etusivu


Toimimme autismin kirjon henkilöiden, AD/HD-tyyppisiä toimintahäiriöitä, kielellisiä erityisvaikeuksia ja laaja-alaisia neurologisia kehityshäiriöitä omaavien henkilöiden ja heidän perheidensä yhdyssiteenä ja tukena yhteistyössä asiantuntijoiden ja perheenjäsenten kanssa järjestämällä kerhoja, koulutusta, vertaistukea ja virkistystä.

Haluamme toimia jäsenistömme edunvalvojana ja tehdä tunnetuksi edustamiemme ryhmien erityispiirteitä.

Tervetuloa mukaan toimintaan!


Hei!

Olen Tytti Metsämäki ja opiskelen kolmatta vuotta erityispedagogiikkaa Turun yliopistossa. Teen proseminaarityötäni aiheesta ”Autismikirjon lasten vanhempien kokemuksia lapsen kontekstisokeudesta sosiaalisissa tilanteissa”.

” Kontekstilla eli asiayhteydellä on oleellinen merkitys sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteissa. Se vaikuttaa mm. kykyyn tunnistaa ja tulkita kasvonilmeitä sekä kykyyn tulkita ja ymmärtää muiden ihmisten käyttäytymistä ja toimintaa. Konteksti aktivoi mm. empatiakykymme (myötäeläminen) ja auttaa ymmärtämään, miksi joku ihminen toimii, reagoi tai käyttäytyy tietyssä tilanteessa tietyllä tavalla.

Kontekstisokeudella sosiaalisissa tilanteissa tarkoitetaan siis heikentynyttä kykyä lukea sosiaalisia ”vihjeitä” erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kontekstisokeille henkilöille saattaa tuottaa vaikeuksia arvioida sekä oman että muiden toiminnan sopivuutta erilaisissa tilanteissa. Kyse on siis periaatteessa siitä, mitä on sopivaa tehdä ja ennen kaikkea milloin/millaisissa tilanteissa; mikäli sosiaalinen tilanne luetaan väärin, käytös ja toiminta saatetaan usein nähdä epäsopivana kyseiseen tilanteeseen.”

Olen valinnut tutkimusmenetelmäkseni haastattelun ja
kaipaisinkin, ainakin näin aluksi yhtä, vanhempaa/ vanhempia haastateltavaksi aiheen tiimoilta.
Toiveenani on löytää perhe/perheitä, joissa on autismikirjon diagnoosin omaava, peruskoulu- tai lukioikäinen lapsi tai lapsia.
Tarkoituksenani olisi saada haastattelut tehtyä maaliskuun aikana. Jos tarvetta, avaan käsitettä ja proseminaarityöni aihetta mielelläni enemmänkin!

Pystyn liikkumaan melko joustavasti, joten
haastattelut onnistuvat Satakunnan alueella. Kiitos jo etukäteen!

Ystävällisin terveisin, Tytti Metsämäki
044-5241119
ttmets(a)utu.fi

__________________________________

Tulossa koulutusta:

Anna mulle mahdollisuus!

ke 6.5.2020 Porissa

Teeamana syrjäytymisen ehkäisy. Mitä huomioida ja miten tukea neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten ja aikuisten itsenäistymistä, asumista, opintoja sekä työllistymistä ja työelämässä pysymistä?