Etusivu


Toimimme autismin kirjon henkilöiden, AD/HD-tyyppisiä toimintahäiriöitä, kielellisiä erityisvaikeuksia ja laaja-alaisia neurologisia kehityshäiriöitä omaavien henkilöiden ja heidän perheidensä yhdyssiteenä ja tukena yhteistyössä asiantuntijoiden ja perheenjäsenten kanssa järjestämällä kerhoja, koulutusta, vertaistukea ja virkistystä.

Haluamme toimia jäsenistömme edunvalvojana ja tehdä tunnetuksi edustamiemme ryhmien erityispiirteitä.

Tervetuloa mukaan toimintaan!


TIEDOTE!

Näillä sivuilla oleva lomake, jolla ilmoittaudutaan SAMDYn jäseneksi, ei ole jostakin syystä toiminut pitkään aikaan. Jos et ole saanut postia, vaikka olet lomakkeen täyttänyt, voisitko lähettää lomakkeen uudelleen! Olemme pahoillamme tapahtuneesta.

________________________________________________________________________

Uusien rajoitusten tultua voimaan joudumme perumaan Vuosikokouksen. Ilmoittelemme tällä sivulla uudesta ajankohdasta.

Satakunnan SAMDY ry:n sääntömääräiseen Vuosikokoukseen to 4.3.2021 klo 17

Yhteisötalo OTAVA, Otavankatu 5A Pori     
Esityslistalla sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.
Tervetuloa!  Kahvitarjoilu!
SAMDY ry:n hallitus

Osallistu haastatteluun

Olemme Laurea AMK:n toisen vuoden sosionomiopiskelijoita ja meillä on kehittämis- ja yrittäjyysopintokokonaisuudessa tavoitteena innovoida uusi yritys valitsemallemme kohderyhmälle. Valitsimme kohderyhmäksemme perheet, joiden lapsella/lapsilla on neuropsykiatrisia piirteitä, ei välttämättä vaadita diagnoosia.

Ajatuksena olisi tarjota perhetyötä luontoavusteisia menetelmiä hyödyntäen. Nyt tarvitsisimme perheitä haastateltavaksi, jotta voimme selvittää mitä haasteita neuropsykiatrisia piirteitä omaavien lasten perheillä on ja mitä/minkälaisia palveluita tämä kohderyhmä kokee itse tarvitsevansa ja mitä palveluita mahdollisesti koetaan puuttuvan.

Haastattelut voidaan toteuttaa joko puhelimitse, etäyhteyden kuten Teamsin kautta tai kirjallisesti, ihan miten sovitaan. Haastateltavien tiedot eivät tule ilmi aineistossa eikä heitä voi siitä tunnistaa.

Haluaisiko teidän perheenne mahdollisesti vaikuttaa tulevaisuuden palveluihin kohderyhmässänne? Haluaisiko teidän perheenne tuoda kuuluviin, mitä palveluja vielä kaivataan? Halukkaat voivat ottaa yhteyttä sähköpostilla: nitta.laakso@student.laurea.fi tai virve.susanna.af.bjorksten@student.laurea.fi


Ystävällisin terveisin, Susanna af Björksten Sosionomiopiskelija SSF219SA Laurea AMK, Lohjan kampus


Tiedote: Osallistu tutkimukseen

Arvoisa vastaanottaja

Pyydämme sinua osallistumaan tutkimukseen, joka kehittää voinnin ja elämänlaadun mittaamista Aalto-yliopiston puitteissa.

Tutkimuksessa selvitetään, miten ihmiset tulkitsevat erilaisia terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyviä tilanteita (DIHEML-tutkimus, 2018-2021).
Kyselyyn osallistuminen

Tutkimukseen osallistutaan vastaamalla kyselyyn verkkosivulla
https://ilmaisu.cs.aalto.fi/tutkimus/osallistu/avain-XE4WKP-U4PWCXDMAE

Kyselyssä pyydetään tulkitsemaan ja arvioimaan kuviteltuja tilanteita, joita esitetään tekstien, kuvien ja videoiden avulla.
Kyselyssä kerätään vastauksia myös elämäntilanteesta ja elämänlaadusta sekä terveydentilasta.

Tutkimuksessa kerättävien tietojen pohjalta kehitetään tekoälyä tukemaan julkista terveydenhuoltoa sekä hyvinvointia yksilöllisissä elämäntilanteissa. Tutkimus on ei-kaupallinen.
Tutkimuksessa huolehditaan kerättävien tietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta tarkasti.
Tutkimukseen voivat osallistua vähintään 16-vuotiaat henkilöt.

Ei-kaupallinen terveydenhoidon kehittäminen

Tutkimus pyrkii tunnistamaan ihmisten viestinnästä piirteitä, joiden huomioiminen on tärkeää 1) hoidon tarpeen arvioinnissa, 2) terveyttä koskevan tiedon opiskelussa sekä 3) suotuisan terveyskäyttäytymisen tukemisessa.

Kysely tarjoaa mahdollisuuden kertoa myös koronavirukseen liittyvistä kokemuksista.
Kyselyä ei ole kuitenkaan tarkoitettu hoidon tarpeen arviointiin, eikä myöskään hoito- tai toimintaohjeeksi.

Tutkimus kerää vastauksia erityisesti a) potilas- ja vammaisryhmiltä sekä b) terveyttä ja hyvinvointia edistävien yhteisöjen ja oppilaitosten väeltä.
Kerättävien tietojen käsittelyssä kunnioitetaan Euroopan unionin (EU) tietosuoja-asetusta. Yksityiskohtainen tietosuojailmoitus esitellään kyselyn alussa ja siihen pyydetään vastaajan hyväksyntä.

Osallistumisen hyödyt ja turvallisuus

Aalto-yliopiston tutkimuseettinen toimikunta on 18.6.2019 antanut puoltavan lausunnon tutkimuksen eettisessä ennakkoarvioinnissa. Tutkimukseen osallistuvalle henkilölle luodaan henkilökohtainen salausavain, jonka avulla hänelle turvataan tiedonsaanti mahdollisesta sivulöydöksestä ja osallistuminen pitkittäistutkimukseen. Tutkimustulokset julkaistaan siten, ettei yksittäinen henkilö ole tunnistettavissa vastauksista.

Tutkimuksen toteuttajat

Toteuttavina tutkijoina ovat tekniikan tohtori Lauri Lahti ja professori Marko Nieminen Aalto-yliopiston tietotekniikan laitokselta.
Tutkimusyhteistyössä ovat oman työnsä ohella lääketieteen tohtorit Ilmo Keskimäki ja Tiina Laatikainen, jotka työskentelevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessoreina. THL ei ole organisaationa mukana tässä tutkimuksessa.
Tutkimusta koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen lauri.lahti@aalto.fi.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimus kehittää tekoälyä tukemaan potilas- ja vammaisryhmien sekä muiden väestöryhmien hoitoa ja hyvinvointia.
Kun vastaat kyselyyn, autat luomaan uusia keinoja tulkita ja huomioida eri potilas- ja vammaisryhmien yksilöllisiä tarpeita ja toiveita terveyspalveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.
Vastauksillasi autat myös kehittämään eri erityisryhmien tarvitsemia tukipalveluita sekä yksilön oikeuksien aiempaa parempaa huomiointia päätöksenteossa.

Auta kehittämään terveyspalveluita

Kyselyyn voit vastata helposti älypuhelimella tai perinteisellä tietokoneella taikka tabletilla tai muulla laitteella.
Vastaamisen voit heti aloittaa siirtymällä internet-selaimella alla näkyvään verkko-osoitteeseen (eli mitään ei tarvitse asentaa laitteeseen). Vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Toivomme, että osallistuminen kyselyyn voi tarjota sinulle kiinnostavan mahdollisuuden arvioida erilaisia terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyviä tilanteita sekä suhtautumistasi niihin.

Kiitos, jos voit auttaa tutkimusta ja vastata kyselyyn mahdollisimman pian verkkosivulla
https://ilmaisu.cs.aalto.fi/tutkimus/osallistu/avain-XE4WKP-U4PWCXDMAE


Parhain terveisin
Lauri Lahti
tekniikan tohtori, Aalto-yliopisto, tietotekniikan laitos
DIHEML-tutkimushanke (Koneoppimista hyödyntävän menetelmän kehittäminen terveyttä koskevien ilmaisujen tulkitsemiseksi tukemaan erilaisia hoitotilanteita ja henkilöitä)
Yhteydenotot: lauri.lahti@aalto.fi

_____________________________________________________________________________

Kutsu!

Olen tekemässä tutkimusta Asperger naisten ja Asperger piirteisten naisten elämästä Suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa, sen haasteista ja mahdollisuuksista, sekä naisten kokemuksista diagnoosin saamiseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta Asperger syndroomasta naisten keskuudessa, sekä heidän erityispiirteistään.  

Tutkimuksen pohjalta tuotetaan vertaistuellinen kirja Asperger syndrooman naisille. Kirjalla on merkitystä myös Asperger naisten kanssa työskenteleville.

Etsin siis naisia Asperger syndrooma diagnoosilla tai piirteillä. Hyvän tutkimusetiikan mukaisesti teidän henkilöllisyyttänne ei paljasteta ulkopuolisille, vaan vastaajille annetaan itsevalinnainen nimimerkki, jonka taakse jäätte. Kaikista poistetaan mahdollinen tunnistettavuus ja paikkakunnat.

Olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä minuun:

______________________________________________________________________________

Nepsyjeesit apunasi korona-aikana!

Terveisin Birgit ja Kaija

Avaa tästä!


_______________________________________________________________

Koronavirus ja SAMDY ry:n tapahtumat sekä vertaistukiryhmätoiminta

THL:n ajankohtainen ohjeistus: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Satakunnan SAMDY ry